Bottentvätt

Varvet har en miljöanpassad spolplatta med filtrerning.